Print Shortlink

Sertifikācija

Dokumenti sertifikācijai iesniedzami ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešus pirms plānotā sertifikācijas eksāmena

Rīgā, Miera ielā 45, Rīgas Dzemdību namā

(iepriekš vienojoties pa tālruni 67011335, 29299673)

vai Vecmāšu sertifikācijas komisijas locekļiem

Iesniedzamie dokumenti sertifikācijai vecmātes specialitātē:

  • Sertificējamās personas iesniegums Latvijas Māsu asociācijas Vecmāšu sertifikācijas komisijai:Iesniegums sertifikācijai
  • Sertifikācijas lapa, kurā aizpildīta I un II sadaļa:Sertifikācijas forma
  • Ārstniecības iestādes vadītāja apstiprināts Sertificējamās personas profesionālās darbības pārskats, kurā atspoguļota pārskata periodā (vismaz trīs gadi vecmātes profesijā) veiktā darba apjoms, intensitāte un kvalitāte un konspektīvs profesionālās darbības apraksts:Sertificējamās personas profesionālās darbības pārskats
  • Izglītības dokumenta (diploma) kopiju par iegūto medicīnisko izglītību ar vecmātes kvalifikāciju
  • Apmeklēto tālākizglītības pasākumu, kas pēc satura atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām attiecībā uz izglītību, kāda nepieciešama vecmātes kvalifikācijas iegūšanai, dokumentu (izziņu, apliecību, sertifikātu) kopijas
  • Dokumenta kopiju, kas apliecina valsts valodas prasmi, ja to nosaka Valsts valodas likuma prasības
  • Uzvārda maiņu apliecinoša dokumenta kopija, ja dokumentos ir atšķirīgs uzvārds
  • Maksājumu apliecinoša dokumenta kopija par sertifikācijas procesa apmaksu 59,76 EUR apmērā iemaksātu Latvijas Māsu asociācijas kontā:
Saņēmējs Latvijas Māsu asociācija
Reģistrācijas Nr. 40008003946
Banka AS SEB banka
Konta Nr. LV46UNLA0002110700674
 
Maksājuma mērķī norādīt:

  Par sertifikāciju vecmātes specialitātē,

vārds, uzvārds, personas kods

 

  • Visas kopijas iesniedzamas uzrādot dokumenta oriģinālu

 

  • Ja sertifikācijas dokumentus sūta pa pastu vai ar kurjeru, tad  pievienoto dokumentu kopijām jābūt apliecinātām normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu noteiktajā kārtībā