Print Shortlink

Resertifikācija

Dokumenti resertifikācijai iesniedzami 3 (trīs) mēnešus pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām,

Rīgā, Miera ielā 45, Rīgas Dzemdību namā

(iepriekš vienojoties pa tālruni 67011335, 29299673)

vai Vecmāšu sertifikācijas komisijas locekļiem

Iesniedzamie dokumenti resertifikācijai vecmātes specialitātē:

  • Resertificējamās personas iesniegums Latvijas Māsu asociācijas Vecmāšu sertifikācijas komisijai: Iesniegums resertifikācijai
  • Resertifikācijas lapa, kurā aizpildīta I un II sadaļa:Resertifikācijas forma
  • Ārstniecības iestādes vadītāja apstiprināts Resertificējamās personas profesionālās darbības pārskats, kurā atspoguļots sertifikāta derīguma termiņa laikā veiktā darba apjoms, intensitāte un kvalitāte un konspektīvs profesionālās darbības apraksts:Resertificējamās personas profesionālās darbības pārskats
  • Maksājumu apliecinoša dokumenta kopija par resertifikācijas procesa apmaksu 48,38 EUR (spēkā no 17.07.2015.) apmērā iemaksātu Latvijas Māsu asociācijas kontā:
Saņēmējs Latvijas Māsu asociācija
Reģistrācijas Nr. 40008003946
Banka AS SEB banka
Konta Nr. LV46UNLA0002110700674
Maksājuma mērķī norādīt:

  Par resertifikāciju vecmātes specialitātē,

vārds, uzvārds, personas kods

 

Iesniedzot dokumentus resertifikācijai jāuzrāda:

  • Spēkā esošais sertifikāts vecmātes specialitātē
  • Pārskata periodā apmeklēto tālākizglītības pasākumu dokumentu (izziņu, apliecību, sertifikātu) oriģināli
  • Uzvārda maiņu apliecinoša dokumenta kopija, ja dokumentos ir atšķirīgs uzvārds

 

  • Ja resertifikācijas dokumentus sūta pa pastu vai ar kurjeru, tad  pārskata periodā apmeklēto tālākizglītības pasākumu dokumentu (izziņu, apliecību, sertifikātu) kopijām jābūt apliecinātām normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu noteiktajā kārtībā