Print Shortlink

Sertifikācijas komisija

Vecmāšu sertifikācijas komisija

Komisijas priekšsēdētāja: Vija Bathena – Krastiņa
Komisijas sekretāre: Inta Zuimača
Komisijas locekļi: Iveta Baumgarte
Kristīne Embure
Signe Irša
Lolita Kirsanova
Antra Kupriša

2018. gadā plānotās Vecmāšu sertifikācijas eksāmena komisijas sēdes