Print Shortlink

Sertifikācijas komisija

Vecmāšu sertifikācijas komisija

Komisijas priekšsēdētāja: Vija Bathena
Komisijas sekretāre: Inta Zuimača
Komisijas locekļi: Iveta Baumgarte
Kristīne Embure-Zapoļska
Signe Irša
Lolita Kirsanova
Antra Kupriša

Plānotās sertifikācijas komisijas sēdes 2017.g.

2018. gadā plānotās Vecmāšu sertifikācijas eksāmena komisijas sēdes