Print Shortlink

Sertifikācijas kārtība

Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība:

03.01.2013. stājās spēkā jaunie MK noteikumi Nr.943 “Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība”

http://www.likumi.lv/doc.php?id=253782

Profesionālā un zinātniskā darbība un tālākizglītības pasākumi:

Skatīt pielikumu

Profesionālo zināšanu pārbaudes un sertifikācijas maksas pakalpojumu cenrādis:

 https://www.vestnesis.lv/?menu=doc&id=254121