Print Shortlink

Aktualitātes

Sadaļā “Stāsti par mums” pieejamas GODA VECMĀTES PIETEIKUMA ANKETAS

******************************************************************

no 01.-03.2015. LATVIJAS ĀRSTU BIEDRĪBAS RĪKOTIE KURSI:

http://lab.netcard.lv/dev/kursi.php?tree_s=247&#izv

******************************************************************

MARTĀ

11.03.2015., Rīgas Dzemdību namā

LVA SĒDE

*******************************************************************

14. un 21.03.2015., RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā, J.Asara ielā 5, Rīgā

“INTERVĒŠANAS UN KONSULTĒŠANAS ELEMENTI MĀSU UN VECMĀŠU PRAKSĒ”

http://www.rcmc.lv/talakizglitiba/kursi/