Print Shortlink

Aktualitātes

 Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 943 “Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība”

https://likumi.lv/doc.php?id=253782

****************************************************************

Vakance Liepājas Reģionālajā slimnīcā

Darbs Liepājā

****************************************************************

Vēstule veselības aprūpes speciālistam –  Misoprostols (Misodel 200 mikrogrami vaginālās ievadīšanas sistēma): Ziņojumi par pārmērīgu dzemdes tahisistoliju, kas var nereaģēt uz tokolītisku terapiju.

Misoprostol ziņojums

****************************************************************

MARTĀ

14.03.2018., Rīgas Dzemdību namā, plkst.11:00

LVA sēde

****************************************************************

APRĪLĪ

8.Latvijas Dzemdību speciālistu un ginekologu kongress ( 20.-21.04.2018., Rīga)

VECMĀŠU DIENA 20.04.2018.

(Detalizētāka programma sekos vēlāk)

http://www.ginasoc.lv/